Museum, Ullevål Sykehus

Kunde: OUS, Ullevål Sykehus
Sted: Bygg 24, Museum
Vår rolle: Hovedentreprenør
Beskrivelse av jobben: I tett samarbeid med eiendomsavdelingen på OUS og ledelsen ved museet ble utvendig rehabilitering gjennomført.

Ønsker du mer informasjon om dette prosjektet ta kontakt!