Frognerparken Cafe

Kunde: Kulturetaten Oslo KF
Sted: Frognerparken Cafe
Vår rolle: Hovedentreprenør
Beskrivelse av jobben: Fjernet maling, reparert råteskade samt maling av hele fasaden inkl. vinduer.

Ønsker du mer informasjon om dette prosjektet ta kontakt!