Handelshuset Bærums Verk

Nytt inngangsparti bygd skråstilt inn mot eksisterende bygninger

Ønsker du mer informasjon om dette prosjektet ta kontakt!