Helt siden Olaf E Eriksen Entreprenørforretning ble etablert i 1913 har grunntanken vært den samme; solid utført håndverk. Våre medarbeidere er vårt største og viktigste ressurs. Vi har målbevisst søkt løsningsorienterte, kreative og selvstendige håndverkere som liker å jobbe i team. Det har gitt stor gjennomføringsevne, gode resultater og håndverk vi stolt kan sette vår signatur på.

Utvikling skapes av vilje til nytenkning og evne til forandring. Vi er fokusert på å være en dynamisk organisasjon. Gjennom evaluering av utførte oppdrag og videreutvikling av kompetanse skal vi fortsette å trygge vår posisjon i markedet.

HMS-arbeidet er en viktig faktor for å skape trygge og sikre rammer på arbeidsplassen, for egne ansatte og omgivelsene. I tillegg skal vi verne om miljø og helse, samt å innfri de målsettinger og krav som stilles til oss. Målsettingen er kjent og akseptert av alle ansatte. Med tett oppfølging og informasjonsflyt skal vi sørge for at våre medarbeidere får en kontinuerlig utvikling. Det skaper trygghet gjennom hele arbeidsprosessen.