Nå er vi alle inne i en krevende tid. Både i Norge og hele verden gjøres tiltak på nasjonalt plan som griper inn i vår hverdag og i vårt arbeidsliv.
Situasjonen er alvorlig, men det er samtidig viktigere enn noen gang at bedrifter holder hjulene igang.
Vi bretter opp ermene og står på så godt vi kan.

Olaf E. Eriksen har innført flere tiltak for å forebygge og redusere risiko for smitte av COVID-19:

• Så langt det lar seg gjøre gjennomføres digitale møter.
• Hjemmekontor tilrettelagt for administrative stillinger.
• Tilrettelagt for fleksibel arbeidstid.

• Vi har innført strenge rutiner for håndhygiene.
• Alt av utstyr rengjøres nå oftere og mer grundig.
• På byggeplassen holder vi minimum 2 meter avstand til hverandre.
• Ulike yrkesgrupper jobber separat ute på byggeplassen.

Alle oppdrag gjennomføres i tråd med FHI/Helsedirektoratets nåværende anbefalinger.
Ingen av våre ansatte er smittet eller sitter i karantene.

Med vennlig hilsen
Tom Hjorth
Daglig leder