Vi er en effektiv, dynamisk og fleksibelt entreprenør med stolte yrkestradisjoner. Vår kunnskap er bygget på kvalifisert fagkompetanse og dokumenterbar erfaring basert på gjennomførte oppdrag. Vi utfører arbeid som spenner over et bredt område. Som hoved- og totalentreprenør påtar vi oss ansvaret for hele oppdraget. Vi har meget kompetente samarbeidspartnere som utfyller oss når det trengs. For effektiv gjennomføring av mindre oppdrag har vi en egen Serviceavdeling. Den har også ansvar for oppfølging av vedlikeholdsavtaler.

I en årrekke har vi gjennomført oppdrag, for offentlig, næring og private, hvor spesiell ekspertise på kompliserte og komplekse oppgaver kreves. Det har gitt oss helt unik kompetanse. Våre håndverkere utfører solid fagarbeid. Alle oppdrag følges opp, og kvalitetssikres, alltid av en prosjektleder. Våre 5 prosjektledere har til sammen over 130 års bransjeerfaring.

For næringslivet og offentlige etater utfører vi alt fra nybygging og ombygging til rehabilitering, generalentrepriser og kontraktsfestet vedlikehold. I det private markedet rehabiliterer vi hus, bygger påbygg- og tilbygg, pusser opp, bygger bad mm.